Uzsākta starpvalstu sadarbības projekta "Sēņu ceļš" īstenošana

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis starpvalstu sadarbības projektu „Sēņu ceļš”, projekta Nr. 18-00-A019.333-000014, kurā kā partneris ir iesaistījusies biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”. Projekts tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir biedrība „SATEKA” (Gulbenes novads), citi partneri Latvijā: biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” un biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, kā arī ārzemju partneri no Somijas, Lietuvas un Itālijas.

Projekta kopējais budžets – 93 808,56 EUR

Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada beigām.

Projekta mērķis ir izveidot starptautisku meža nekoksnes resursu biznesa iniciatīvu tīklu, radot labvēlīgus apstākļus jaunu uzņēmumu radīšanai un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei.

Galvenās projekta aktivitātes:

  1. Pieredzes apmaiņas semināri uzņēmējiem;
  2. Apmācību cikls „Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana”;
  3. Praktiskās darbnīcas par meža nekoksnes resursu izmantošanu;
  4. Mārketinga pasākumi (tūrisma maršrutu izstrāde, informatīvo un video materiālu veidošana).

Projekta pasākumos varēs iesaistīties interesenti no visas biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” teritorijas. Informācija par konkrētiem pasākumiem un iespējām piedalīties tiks publicēta atsevišķi.

Sīkāka informācija:

Dagnija Ūdre, administratīvā vadītāja

T. 29219477

E-pasts: ziemelgauja@gmail.com