Uzaicinājums piedalīties medību darbnīcā

Aicinām piedalīties apmācībās -  darbnīcā “Medības – nezināmais par zināmo”

Izsludinām pieteikšanos 2 dienu apmācībām LEADER starptautiskā sadarbības projektā - „Sēņu ceļš” biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” teritorijas iedzīvotājiem!

Projekta mērķi:

  1. Izveidot starptautisku "Sēņu ceļu" – savākto meža nekoksnes produktu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, kura mērķis ir dažādot aktivitātes, radot labvēlīgus apstākļus jaunu uzņēmumu radīšanai un darba vietu radīšanai lauku apvidos, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.
  2. Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu.
  3. Stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Darbnīcas ietvaros dalībniekiem būs iespējams iepazīties ar medībām saistītām lietām, piemēram, ko un kad drīkst medīt, ar medījumu izmantošanas daudzveidību. Notiks praktiska nodarbība meža – pēdu atpazīšana sniegā, foto medības.

Praktiski tiks pagatavots medījums – stirnbuks.

Katrs dalībnieks saņems izdales materiālu par medījamiem dzīvniekiem Latvijas mežos, par medījumu pārstrādi, par pareizu medījumu pagatavošanu (tajā skaitā, norādītas vismaz 3 dažādu meža dzīvnieku pagatavošanas receptes).

Dalība apmācībās ir bez maksas. Dalībniekiem tiks apmaksāti transporta (degvielas) izdevumi ar nosacījumu, ka vienas VRG pārstāvji brauc kopā.

Vietu skaits ir ierobežots!!!

Apmācību norises laiks: 2019. gada 21. un 22. februārī mednieku sabiedriskajā centrā “Ustupi”, Demene, Daugavpils novads.

Jūsu pieteikumu gaidīsim līdz š.g. 18. februārim (ieskaitot) uz e-pastu: ziemelgauja@gmail.com

Vairāk informācijas par pasākumu var saņemt, rakstot projekta vadītājai Daigai Gargurnei uz adresi daiga@sateka.lv , tel. 29177019.