Tautas tērpu kolekcijas papildinājums

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Pagasta attīstības grupa Vireši”
Finansējums: 
ELFLA – 4268 EUR
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana

Virešu pagastā līdz ar Saieta nama rekonstrukcijas pabeigšanu 2009.gadā radās iespēja veidoties un darboties pašdarbības kolektīviem. Izveidojās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši”, kas jau piedalījies savos pirmajos deju svētkos Rīgā. Lai kolektīvs varētu uzstāties, dejot skatēs un piedalīties svētkos, pagasta pašvaldība un paši dejotāji sarūpēja savus pirmos tautas tērpus. Jau pavasarī bija skaidrs, ka dejot vēlme nezudīs arī pēc deju svētkiem.

Projekta ietvaros uzšūti linu darba tērpi dejotājiem, jakas dejotājām un mēteļi brašajiem puišiem. Iegādātas kurpes, pastalas un saktas.

Lai raits dejas solis „Viršu” dejotājiem!