Tautas tērpi Ozolu pamatskolas deju kolektīvam

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums: 
Kopējais finansējums 2988,80 eiro, t.sk. publiskais finansējums 2988,80 eiro
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana

Ozolu pamatskolas deju kolektīvam izgatavoti tautas tērpi 8 pāriem. Jaunajos tērpos Ozolu pamatskolas deju kolektīvs piedalījās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015.gadā. Dejotāji ar deju priekšnesumiem uzstājās Rīgā atpūtas kompleksā „Lido”, Zvārtavas pagasta pašdarbības pasākumos, Valkas novada deju skatē un koncertos,tādējādi veicinot skolēnu iesaisti mūsdienu kultūras procesos un tautas kultūras mantojuma saglabāšanā.