Skrienam kopā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Vītolēni"
Finansējums: 
Budžets - 1352,73 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 1217,46 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis - popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt un uzlabot individuālās fiziskās īpašības.

Projekta ietvaros notika intensīvs nodarbību cikls vingrošanā, vieglatlētikā un orientēšanās sportā.

Projekts īstenots 2020. gada vasarā.