Seminārs Vidzemes vietējām rīcības grupām par inovāciju un tās novērtēšanu, Cēsīs, 19.04.2023.