Projekts "Teritorijas zīmološana lauku attīstībai"

Starptautiskās sadarbības projekts "Teritorijas zīmološana lauku attīstībai" / "Place Branding for Rural Development", projekta Nr. 18-00-A019.333-000016

Projekta vadošais partneris - biedrība "Abulas lauku partnerība", projekta partneris - biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA", ārvalstu sadarbības partneri - vietējā rīcības grupa Ravakka (Somija) un vietējā rīcības grupa Duo Dalalvarna (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek izstrādāti zīmoli Beverīnas novadam un Smiltenes novadam. Vispirms tika veikts pētījums par novadu, pēc tam notiek pētījuma rezultātu analīze, zīmola stratēģijas un vizuālās identitātes izstrāde, kas tad arī ietver “logo” izveidi.

Projekta ietvaros novada uzņēmējiem būs iespējams piedalīties dažādās ar mārketingu un zīmolvedību saistītās apmācībās un arī pieredzes apmaiņas braucienos pie projekta partneriem Somijā un Zviedrijā. Projekta kopējā summa ir 101 830,10 EUR, no tiem 24%, jeb nedaudz vairāk par 24 000 EUR izmaksā tieši ar Beverīnas novada vizuālās identitātes izstrādi saistītie darbi.

Beverīnas novada pašvaldība biedrībai “Abulas lauku partnerība” piešķīrusi līdzfinansējumu projekta īstenošanai 1160,81 EUR apmērā, līdzīgi kā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts arī citiem sabiedrības virzītiem projektiem (piemēram, biedrībām LEADER projektu īstenošanai).

Reklāmas aģentūras "Triple Bounce" izstrādātā Beverīnas zīmolgrāmata