Projekts "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai"

Starpteritoriālās sadarbības projekts "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" (RFRU), projekta Nr. 18-00-A019.332-000005

Projekta vadošais partneris ir biedrība „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”, partneri – biedrība „Kandavas partnerība”, biedrība „Pierīgas partnerība”, biedrība „Vidzemes lauku partnerība Brasla” un biedrība „No Salacas līdz Rūjai”.

Projekta mērķi:

1. Vietējas sabiedrības finanšu resursu aktivizēšana un iesaiste mikrokreditēšanas programmās kā esošajiem, tā potenciālajiem uzņēmējiem reģionā;

2. Attīstīt jaunus finanšu instrumentus (kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, fondus un tiem līdzīgus juridiskus veidojumus) vietējo finanšu resursu apkopošanai un mikrokredītu jeb investīciju organizēšanai reģionālās uzņēmējdarbības veicināšanā;

3.Uzlabot esošo finanšu instrumentu pieejamību, aprīkojot ar tehniskajiem līdzekļiem (specializētu datoprogrammu mikrokredītu un investīciju apsaimniekošanai).

Prezentācija par projekta aktualitātēm

SKDS pētījums

Mājaslapa www.segums.lv

Projekta noslēguma konference-diskusija

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijā, nebanku sektorā aizdevumi fiziskām un juridiskām (zemnieku saimniecībām, individuālajiem komersantiem) personām ir pieejami divās kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās.

Kauguru kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība, adrese: Beverīnas novads, Kauguru pagasts, Mūrmuiža, "Pagastmāja", kontaktinformācija: Dzintra Ludviga t. 26426363, e-pasts: kaugur@inbox.lv

Kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība „Ziemeļvidzeme”, adrese: Valka, Rīgas iela 25, 2.stāvs, kontaktinformācija: Ināra Lazdiņa t. 26564401, e-pasts: kks@valka.lv