Projekts "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai"

Starpteritoriālās sadarbības projekts "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" (RFRU), projekta Nr. 18-00-A019.332-000005

Projekta vadošais partneris ir biedrība „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”, partneri – biedrība „Kandavas partnerība”, biedrība „Pierīgas partnerība”, biedrība „Vidzemes lauku partnerība Brasla” un biedrība „No Salacas līdz Rūjai”.

Projekta mērķi:

1. Vietējas sabiedrības finanšu resursu aktivizēšana un iesaiste mikrokreditēšanas programmās kā esošajiem, tā potenciālajiem uzņēmējiem reģionā;

2. Attīstīt jaunus finanšu instrumentus (kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, fondus un tiem līdzīgus juridiskus veidojumus) vietējo finanšu resursu apkopošanai un mikrokredītu jeb investīciju organizēšanai reģionālās uzņēmējdarbības veicināšanā;

3.Uzlabot esošo finanšu instrumentu pieejamību, aprīkojot ar tehniskajiem līdzekļiem (specializētu datoprogrammu mikrokredītu un investīciju apsaimniekošanai).

Prezentācija par projekta aktualitātēm

SKDS pētījums

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijā, nebanku sektorā aizdevumi fiziskām un juridiskām (zemnieku saimniecībām, individuālajiem komersantiem) personām ir pieejami divās kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās.

Kauguru kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība, adrese: Beverīnas novads, Kauguru pagasts, Mūrmuiža, "Pagastmāja", kontaktinformācija: Dzintra Ludviga t. 26426363, e-pasts: kaugur@inbox.lv

Kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība „Ziemeļvidzeme”, adrese: Valka, Rīgas iela 25, 2.stāvs, kontaktinformācija: Ināra Lazdiņa t. 26564401, e-pasts: kks@valka.lv