Piedzīvojumu trases izbūve Mūrmuižā, Beverīnas novadā

Projekta īstenotājs: 
Beverīnas novada dome
Finansējums: 
Budžets - 25398,62 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 22858,76 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un uzlabot aktīvās atpūtas iespējas Beverīnas novada un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem, izbūvējot brīvi pieejamu, interesantu un inovatīvu infrastruktūras objektu - piedzīvojumu trasi velobraucējiem.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta piedzīvojumu trase.