Pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Uzsākot "Lauku partnerības ZIEMEĻGAUJA" jaunā plānošanas perioda stratēģijas izstrādi, aicināsim uz tikšanos visu partnerības pagastu un pilsētu aktīvos iedzīvotājus, NVO pārstāvjus, uzņēmējus, kas jau ir iesaistījušies LEADER projektu īstenošanā un vēlētos to darīt arī nākotnē. Pasākuma laikā novērtēsim, kā katrā teritorijā ir veicies ar LEADER projektu īstenošanu līdz šim, un kopīgi padomāsim, ko vēlētos paveikt nākamajā plānošanas periodā.

Tikšanās š. g. 15. jūnijā:

Plkst. 14.00 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā

Plkst. 16.00 Zvārtavas pagastā Mierkalna tautas namā

Pirmās tikšanās notika š. g. 2. jūnijā:

Plkst. 14.00 - Gaujienas pagastā, Gaujienas evaņģēliski luteriskās draudzes "Mācītājmājā"

Plkst. 16.00 - Virešu pagasta pārvaldes namā

Ceram uz atsaucību un uz tikšanos!