Noslēgusies LEADER 6.kārtas projektu pieteikumu iesniegšana

9. decembrī beidzās projektu pieteikumu iesniegšana LEADER 6. kārtā. Pavisam rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū" ir saņemti 15 pieteikumi.

Kopējais pieprasītais publiskais finansējums ir 136 730,23 EUR, kas ir divas reizes vairāk nekā 6. kārtā pieejamais finansējums.

Projektu iesniegumu skaits pa teritorijām: Grundzāles pagasts - 4, Valkas pagasts - 2, Ērģemes pagasts - 2, Virešu pagasts - 2, Kauguru pagasts - 2, Valka - 1, Strenči - 1, Trikātas pagasts - 1.