LEADER 4. kārtas rezultāti

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 4. projektu konkursa kārtas iesniegumu vērtēšanu.

Rezultāti:

4. kārtā tika iesniegts 71 projekta iesniegums.

LAD apstiprināja 39 projektus.

Finansējuma nepietika 26 projektiem.

Vērtēšanas laikā pieteicēji atsauca 3 projektus.

Noraidīti 3 pieteikumi (VRG - 1, LAD - 2).

No apstiprinātajiem 4. kārtas projektiem trīs projekti jau ir īstenoti.

Sīkāka informācija par apstiprinātajiem projektiem ir ievietota sadaļā "LEADER 2014-2020" - Atbalstītie projekti un projektu kartē.

Tā kā biedrībai ir piešķirts papildu finansējums uzņēmējdarbības projektiem, tad nākamā gada sākumā plānojam 5. kārtu. Sekojiet informācijai!