Lai skan Beverīnas novads!

Projekta īstenotājs: 
Kauguru pagasta attīstības biedrība
Finansējums: 
Kopējais finansējums 21329,32 EUR , t.sk. publiskais finansējums 18918,61EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķa sasniegšanai ir iegādātas 8 aktīvās akustiskās sistēmas, skaņas pults, radiosistēmas 4 –kanālu uztvērējs, 12 galvas mikrofoni un jostas raidītāji, 8 rokas raidītāji, antenu komutators, portatīvais dators, transportkaste mikserpultij, multikora kabelis.

Visas iegādātās iekārtas nepieciešamas kvalitatīvai pasākumu apskaņošanai un tiek izmantotas kopš saņemšanas. Pirmais lielākais publiskais pasākums, kurā tika izmantota jauniegādātā aparatūra, notika 2014.gada 31.maijā, apskaņojot sporta pasākuma “Auto Moto Velo” koncertus Mūrmuižas estrādē.