Izvēlēsimies Dižprojektu 2018!

Biedrība "Latvijas Lauku forums" ir uzsākusi projektu konkursa “Dižprojekts”  kandidātu pieteikšanu 2018. gada Dižprojekta titulam. Dižprojekta balva tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma, bet vispirms katrai VRG ir jāizvirza savs kandidāts. 

Mūsu VRG teritorijā 2018.gadā īstenoto projektu saraksts

Sīkāka informācija par visiem projektiem ir pieejama īstenoto LEADER projektu sadaļā.

Lūdzu, atsūtiet savu izvēli līdz 2019. gada 11. janvārim uz e-pastu ziemelgauja@gmail.com. Pēc tam gala lēmumu, ņemot vērā iesniegtos priekšlikumus, pieņems padome.

Pagājušajā gadā Dižprojektam mēs izvirzījām Apes novada domes īstenoto Gaujienas muižas parka sakopšanas projektu.

Sīkāka informācija par konkursa noteikumiem pieejama LLF mājas lapā: 

 http://llf.partneribas.lv/archives/5305