Izsludināta LEADER projektu konkursa 2.kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2017.gada 27.marts – 2017.gada 27.aprīlis

Sadaļā "LEADER 2014.-2020." ir publicēta SVVA startēģijas aktuālā redakcija - grozījumi Nr.1, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas metodika.

Pilns sludinājuma teksts