Inventāra un aprīkojuma iegāde apmeklētājiem pievilcīgas vides radīšanai Gaujienas tautas namā

Projekta īstenotājs: 
Apes novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 7928,59 EUR, publiskais finansējums – 7135,73 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras un tradīciju kopšanā, nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību, kvalitatīvu norisi un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu Apes novada iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros iegādāta moderna apskaņošanas aparatūra, galvas mikrofonu komplekts un apmeklētāju krēsli Gaujienas tautas namam.

Projekts īstenots 2017.gadā.

Foto: Daiga Bojāre