Dejo ar prieku

Projekta īstenotājs: 
Kauguru pagasta attīstības biedrība
Finansējums: 
ELFLA - 11959 EUR
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Kauguru pagastā jau vairākus gadu desmitus darbojas tautas deju kolektīvi, un mūsu dejotājus rotā skaistie tērpi. Tie ir dažādu novadu– Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales.! Ne visiem tērpiem ir pilni komplekti, tamdēļ cenšamies tos papildināt realizējot jaunus projektus un rūpīgi kopjot esošos tērpus, jo tautas tērps tā ir viena no latviešu tautas vērtībām! Tas ir nepieciešams, lai mūsu tērpi saglabātos vēl ilgi ar tiem dejojot, jo dejā ir spēks un mēs dejojam ar prieku! Projektā ir sagādāti divi brunču komplekti, baltie krekli, naģenes, vainagi, cepures un galvas auti dreļļu rakstā, jostas, saktiņas, puišu bikses, zābaki, vestes, kurpes, kā arī puišiem pusgarie Vidzemes svārki, linu vestes puišiem un meitām. Projektu mums palīdzēja īstenot Rūjienas aušanas darbnīca „Rūja” un šuvējs Eduards Koftuns.

Ar jauniem tērpiem jau esam dejojuši Naukšēnos, Cēsīs, Trikātā, Beverīnas novada svētkos, deju koncertā Mūrmuižā un, protams, Valmieras deju kolektīvu skatē, kur JDK „Trinītis” saņēma augstāko pakāpi un uzslavu par skaistiem tērpiem!