Bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu laukuma izveide Sedā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Cerības pakāpiens"
Finansējums: 
Kopējais finansējums 22 036.31 EUR, t.sk. publiskais finansējums 19812.21 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Proejkat mērķis: Izveidot sporta un rotaļu aktivitāšu laukumu, tādējādi pilnveidojot Sedas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus - radot iespēju nodarboties ar rotaļu un sporta aktivitātēm izziņu veicinošā un sakārtotā dabas vidē.

Pie Sedas daudzdzīvokļu māju masīva labiekārtota līdz šim neizmantota teritorija, kurā ietilpst asfaltēts bijušais hokeja laukums un plaša zaļā zona ap to. Teritorijas zaļajā zonā iestādīti augļu koki un krūmi, dekoratīvie apstādījumi, uzstādīti dažādi tradicionāli un netradicionāli rotaļu elementi, putnu vērošanas stends. Asfaltētajā daļā izvietoti skeita elementi, izveidota interaktīvā zona, kur ar asfalta krāsu uzzīmēts Vienceļa labirints; ‘’klasītes’’; Nedēļas dienas; Gadalaiki; Pulkstenis; Luksofora gaismas uc.

Iepriekšējā gadā stādītie augļu kociņi jau atnesuši pirmo ražu. Atpūtas laukumu ikdienas izmanto dažāda vecuma ļaudis, gan māmiņas un tēti ar maziem bērniem, gan pirmskolas vecuma bērni, gan veci cilvēki, kas bauda sakopto vidi. Vienlaikus laukumā atrodas ap 20 cilvēku ikdienas kad vien laika apstākļi ir labvēlīgi.