Bērnu rotaļu laukuma izveide Gaujienā

Projekta īstenotājs: 
Apes novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 6458 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5812,20 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir radīt pievilcīgu dzīves vietu ģimenēm ar bērniem un rosināt pagasta bērnus saturīga brīvā laika pavadīšanai un aktīvam dzīves veidam.

Projekta ietvaros tika labiekārtots bērnu rotaļlaukums.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada novembrī.