Apstiprināti 2020.gada pasākumu pieteikumi

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" padome ir apstiprinājusi ikgadējā pasākumu konkursa pieteikumus. Nolikumā noteiktajā termiņā - līdz 30.06.2020. - tika saņemti pieteikumi no 14 biedrības teritorijām. Visi pieteikumi ir apstiprināti.

2020.gada pasākumu saraksts

Atgādinājums pasākumu organizatoriem - pasākumu afišās un reklāmās jābūt norādei uz biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" finansiālu atbalstu. Pēc pasākuma norises gaidīsim nelielu atskaiti un dažus skaistus foto.

Lai saņemtu finansējumu, apmēram nedēļu pirms pasākuma sazinieties ar biedrības koordinatori Lindu Krūmiņu vai administratīvo vadītāju Dagniju Ūdri. Cerēsim, ka neradīsies šķēršļi plānoto pasākumu norisei.

Lai izdodas iecerētais!