Aktīvās atpūtas parka ierīkošana

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „RAVELS”
Finansējums: 
Kopējais finansējums 14000 LVL, t.sk. publiskais finansējums 12600 LVL
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Ierīkot aktīvās atpūtas parku bērnu, jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai, sporta aktivitāšu veicināšanai. Atbalstīt bērnu un jauniešu izrādīto iniciatīvu un vēlmi veidot BMX interešu kopu. Veicināt jauniešu vispārējo fizisko attīstību un veiklību.

BMX riteņbraukšanas treniņu organizēšana un vadīšana sertificēta trenera vadībā. Piedalīšanās sacensībās.

Ideju uzsākt BMX trases izbūvi izteica Gaujienas jaunieši un viņu vecāki. Tika veikta iedzīvotāju aptauja, kurā noskaidrojās vēlmes un priekšlikumi līdzdarboties projekta realizēšanā. Ņemot vērā pēdējā gada tendences skolās būtiski samazināt atbalstu interešu pulciņiem un dažādām ārpusklases nodarbībām, biedrības dibinātāji nolēma atbalstīt iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus un iesniedza šo projektu LAD LEADER programmā. Būvniecību veica SIA ”Valkas meliorācija” konsultanta un trenera Kristapa Ozoliņa vadībā. Trases izveidē aktīvi līdzdarbojās Gaujienas bērni, jaunieši un viņu vecāki.

Kopš BMX trases nodošanas ekspluatācijā 2012. gadā, tajā notiek regulāri treniņi sertificēta trenera Kristapa Ozoliņa vadībā. BMX trasi aktīvi izmanto Gaujienas bērni, taču tajā trenēties brauc arī citu pašvaldību riteņbraucēji.

2013. gada sezonā Gaujienas jaunieši piedalījās vairākās Latvijas un starptautiska mēroga BMX riteņbraukšanas sacensībās un guva labus rezultātus.