Aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Vijciema pagastā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Vijmalieši”
Finansējums: 
ELFLA – 26944,84 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā Vijciema hokeja laukumam ir veikta vienkāršota renovācija, ierīkota mājiņa ģērbtuvēm, iegādāts inventārs hokeja komandai un laukuma apmeklētājiem. Iegādāts arī aprīkojums citām sporta spēlēm – galda tenisam, florbolam, basketbolam, volejbolam, kā arī trenažieri un elektroniskais tablo. Projekta mērķis ir sasniegts, jo vijciemieši ir ļoti aktīvi sportotāji, tagad šīs iespējas ir vēl daudzveidīgākas.