4. Latvijas Lauku kopienu parlaments

Pasākumā piedalījās D. Ūdre un L. Krūmiņa.