LEADER 4. kārtas rezultāti

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 4. projektu konkursa kārtas iesniegumu vērtēšanu.

Rezultāti:

4. kārtā tika iesniegts 71 projekta iesniegums.

LAD apstiprināja 40 projektus.

Finansējuma nepietika 25 projektiem.

Vērtēšanas laikā pieteicēji atsauca 3 projektus.

Noraidīti 3 pieteikumi (VRG - 1, LAD - 2).

No apstiprinātajiem 4. kārtas projektiem trīs projekti jau ir īstenoti.

Sīkāka informācija par apstiprinātajiem projektiem tuvākajā laikā tiks ievietota mājas lapā un projektu kartē.

Tā kā biedrībai ir piešķirts papildu finansējums uzņēmējdarbības projektiem, tad nākamā gada sākumā plānojam 5. kārtu. Sekojiet informācijai!