Kauguru pagasts

Teritorijas labiekārtošana tūrisma uzņēmuma attīstībai

Projekta īstenotājs:
SIA "ROKSALANA"
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 35000 EUR, cits līdzfinansējums - 15000 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir nodrošināt uzņēmuma pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību un uzņēmuma attīstību.

Projekta ietvaros tika veikta viesu nama "Gaujaspriedes" teritorijas sakārtošana, iebraucamo ceļu un atpūtas laukumiņu bruģēšana ērtas piekļuves
nodrošināšanai.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada maijā.

Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība

Projekta īstenotājs:
Beverīnas novada dome
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas – 19 233,14 EUR, publiskais finansējums – 17 309,83 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot brīvdabas pasākumu kvalitāti Mūrmuižas ciema iedzīvotājiem, atjaunojot brīvdabas deju grīdu-skatuvi.

Projekta ietvaros Mūrmuižas estrādes vecās deju grīdas vietā izbūvēta jauna. Tāpat kā iepriekš, grīda ir veidota no koka dēļiem, tomēr papildu noturībai ir ielikti betona pamati, kā arī dēļi tika speciāli apstrādāti pret laika apstākļu iedarbību.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada vasarā.

Foto: Marija Melngārša

Jauna pakalpojuma radīšana

Projekta īstenotājs:
Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Finansējums:
Attiecināmās izmaksas - 7430,50 EUR, publiskais finansējums - 5017,94 EUR
Īstenotā rīcība:
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir paplašināt krājaizdevumu sabiedrības darbību, sniedzot jaunus pakalpojumus un piedāvājot tos lielākā teritorijā, kā arī palielināt biedru skaitu un uzlabot klientu apkalpošanu.

Projekta ietvaros tika iegādāta datortehnika, biroja tehnika un programnodrošinājums.

Projekta īstenošana pabeigta 2018. gada septembrī.

Pages