Zemnieku saimniecības "Veckūkuri" īstenotie projekti

Finansējums: 
Kopējais no ELFLA saņemtais finansējums 52911 EUR
Īstenotā rīcība: 
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana un Lauku saimniecību modernizācija

Zemnieku saimniecība “ Veckūkuri” 2009. gadā uzsāka savā saimniecībā saražotā piena ( svaigpiena ) realizāciju tiešajā tirdzniecībā un jogurta ražošanu. Saražotā produkcija atbilst augstākajām kvalitātes prasībām, saimniecība piedalās nacionālā pārtikas kvalitātes shēmā, ir saņemta zīmīte “ Zaļā karotīte”. Katru gadu pieprasījums tirgū palielinājās un saimniecība nespēja izpildīt pasūtījumus, jo jogurta ražošanā, piena un jogurta fasēšanā tika izmantots roku darbs. 2010. un 2011. gados, piedaloties “ Rīga Food” izstādēs, saimniecība apbalvota ar zelta medaļu nominācijā “ Straujāk augošais uzņēmums Latvijas tirgū” , kas liecina, ka pieprasījums pēc saražotās produkcijas ar katru gadu pieaug.

Ar LEADER projektu atbalstu ir iegādātas piena pudeļu mazgāšanas un piena fasēšanas iekārtas, jogurta masas ražošanas katls un jogurta fasēšanas iekārta.

Visu šo projektu rezultātā ir iegādātas iekārtas, kas samazina roku darbu,palielina ražošanas efektivitāti un apjomu, kā arī nodrošina sanitāri higiēniskās prasības attiecībā uz pārtikas apriti.

Domājot par dzīvnieku labturību iegādāts arī salmu rulonu smalcinātājs, lai nodrošinātu sausas un komfortablas guļvietas.

Īstenojot projektu, iegādāta arī šķidrmēslu muca, ar kuras palīdzību mēsli tiek vienmērīgi izkliedēti laukos, līdz ar to augi patērē tik, cik tiem ir nepieciešams un mēsli neizskalojas apkārtējā vidē.