Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana

Projekta īstenotājs: 
Valkas novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 26 224,64 EUR, t.sk. publiskais finansējums 19 208,77 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Mūsdienu prasībām atbilstoša tehniskā aprīkojuma ierīkošana, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi, veicinot Vijciema tautas nama kā Vijciema pagasta kultūras centra attīstību.

Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas un mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Vijciema tautas namā.