Uzsākts jauns starptautiskās sadarbības projekts

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” ir iesaistījusies kopīgā LEADER starptautiskās sadarbības projektā ar biedrību “Abulas lauku partnerība” - "Place Branding for Rural Development" (Nr. 18-00-A019.333-000016), kas tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 2018.gada nogalē. Projekta sadarbības partneri ārvalstīs ir vietējā rīcības grupa no Somijas „LAG Ravakka” (http://www.ravakka.fi ) un vietējā rīcības grupa no Zviedrijas „Dalavarnas Utvecklings Omrade” (http://www.duodalalvarna.com/ ). 

Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm. 

Projekta aktivitātes plānotas Smiltenes un Beverīnas novados - dažādu apmācību organizēšana saistība ar efektīvu zīmola lietošanu, pieredzes apmaiņas braucieni pie sadarbības partneriem uz Somiju un Zviedriju un viņu uzņemšana Smiltenes un Beverīnas novados, kā arī Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes un Beverīnas novada zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes izstrāde. Veicot cenu salīdzināšanu par tiesībām veikt Smiltenes un Beverīnas novadu zīmolu stratēģiju izstrādi, tika izvēlēta SIA "Triple Bounce" (http://www.bounce.lv/), ar kuru līgums tika noslēgts 2018.gada 7.decembrī.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020.gada 20.martam.
Projekta vadītāja ir Antra Ķikute. Biedrību „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” projekta vadības grupā pārstāvēs biedrības koordinatore Linda Krūmiņa, kas ir arī Beverīnas novada projektu vadības speciāliste.