Tautas tērpu un apskaņošanas tehnikas iegāde Grundzāles pagasta kultūras namam

Projekta īstenotājs: 
Smiltenes novada dome, Grundzāles pagasta pārvalde
Finansējums: 
Kopējais finansējums LVL 6183.60, t.sk.publiskais finansējums 5110.41 LVL
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Iegādāti 12 jauni tērpu komplekti gan sievām, gan vīriem, 5 pāri sieviešu deju kurpju un 5 pāri vīriešu zābaku, kā arī apskaņošanas tehnika kultūras nama vajadzībām.

Sievas tērpa komplektu veido svītraini Vidzemes novada brunči, garā jaka un krāsains lakats, bet vīra tērps sastāv no Vidzemes novada garā vīru svārka ar apdari, vestes, biksēm un jostas. Pateicoties projekta realizācijai pasākumos iespējams vienlaicīgi uzstāties 12 pāriem, ko līdz šim nevarēja, jo kolektīva rīcībā bija tikai 8 vienādi tautas tērpu komplekti, kā arī iespēja variēt tautas tērpu komplektēšanu atkarībā no dejas rakstura. Apskaņošanas tehnikas sastāvā ir: CD atskaņotājs ar pulti, deviņi dažādi mikrofoni ar statīviem un trīs skandas. Ieguvums no apskaņošanas tehnikas komplekta iegādes ir ļoti nozīmīgs - uzlabojusies ne vien mūzikas atskaņošanas kvalitāte, bet arī pasākumu nodrošināšana ar mikrofoniem, kas līdz projekta realizācijai Grundzāles kultūras namā nebija pieejami.