SVVA stratēģijas īstenošanas starpposma novērtējuma anketas

Lūdzu, aizpildiet anketas un izsakiet savu viedokli par biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2014.-2020. gada plānošanas periodam īstenošanu!

Līdz šim laikam ir bijušas izsludinātas trīs projektu konkursu kārtas par kopējo summu 900 000 EUR saskaņā ar SVVA stratēģijā norādītajiem mērķiem:

  1. Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai;
  2. Kvalitatīvas dzīves vides veidošana.

Ar apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem tuvāk var iepazīties šeit: http://zgauja.lv/?q=lv/content/leader-2014-2020-atbalstitie-projekti

Lai novērtētu SVVA stratēģijas izpildes gaitu, ir nepieciešams uzzināt biedrības darbības teritorijas iedzīvotāju un projektu iesniedzēju viedokļus. Pēc Agroresursu un ekonomikas institūta ieteikuma esam sagatavojuši divas anketas.

Anketa iedzīvotājiem                                    https://goo.gl/forms/Y2tLhqASxNteguhV2

Anketa projektu iesniedzējiem                                https://goo.gl/forms/pLrgM58x9wNAkMKm1

Būsim pateicīgi par sniegtajām atbildēm, kuras tiks izmantotas biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” SVVA stratēģijas starpposma novērtējumam, lai varētu saņemt papildu LEADER finansējumu stratēģijas īstenošanai līdz 2020. gadam.

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com