Skrejceļa izbūve Grundzāles sporta laukumā

Projekta īstenotājs: 
Smiltenes novada pašvaldība
Finansējums: 
ELFLA –19209 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Grundzāles sporta laukuma skrejceļa vienkāršota renovācija - esošā skrejceļa taisnās malas seguma ar pamatni nomaiņa.