Saieta nama aprīkojuma un inventāra iegāde

Projekta īstenotājs: 
Virešu pagasta pārvalde
Finansējums: 
ELFLA - 12479 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

2009.gadā tika rekonstruēts un izremontēts Virešu saieta nams. Ar LEADER projekta atbalstu tam iegādāts nepieciešamais aprīkojums un inventārs, kā arī sporta inventārs(novuss, galda teniss).