Radošu nodarbību iespējas Valkas pagastā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Radošā grupa Lugaži”
Finansējums: 
ELFLA – 1280 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Iegādāts inventārs dažādu kursu un apmācību organizēšanai – šujmašīna, spogulis, dators un printeris, baltā tāfele.