Norādes Zvārtavas pagasta mājām

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums: 
Kopējais finansējums LVL 4428,87,t.sk.publiskais finansējums 3985,99 LVL
Īstenotā rīcība: 
Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Projekta realizācijas rezultātā Zvārtavas pagasta iedzīvotāju mājām tika izgatavota 171 māju norāde, iegādāti 150 norāžu stabi un veikta norāžu montēšana un uzstādīšana .Pie visām Zvārtavas pagasta mājām ir vienota tipa māju norādes, kas atvieglo vajadzīgo objektu atrašanu gan dažādiem apkalpojošiem dienestiem ,gan pašiem iedzīvotājiem. Pagasta iedzīvotāji ir izteikuši pateicību par māju norāžu uzstādīšanu, sevišķi , ja bijusi nepieciešamība izsaukt ātro neatliekamo palīdzību.