Multimediju aprīkojuma iegāde – Jaunklidža kultūrvēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 478.99 LVL, t. sk. publiskais finansējums 395.04 LVL
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekta īstenošanas rezultātā ir papildināts kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai nepieciešamais materiālais aprīkojums – iegādāta multimediju aprīkojuma tehnika: digitālā fotokamera un daudzfunkcionāls televizors. Tas dod iespēju realizēt līdz šim nebijušus pasākumus, nodrošinot kvalitatīvus un ērtus bibliotēkas pakalpojumus lietotājiem.

Projekta mērķis ir sasniegts. Nozīmīga projekta īstenošanas sastāvdaļa – jau savākto un apkopoto novadpētniecības materiālu digitalizēšana, lai ar kvalitatīvu un daudzpusīgu prezentāciju starpniecību izraisītu sabiedrības interesi un diskusijas, veicinot atgriezenisko saiti starp informācijas sniedzējiem un vācējiem.

Jaunklidža bibliotēkā tiek vāktas, apkopotas un saglabātas fotoliecības, cilvēku atmiņu stāsti par Jaunklidzi, tā apkārtni, Plāņu pagastu, tādejādi nodrošinot kultūrvēsturiska mantojuma vērtību saglabāšanu, pēctecību, eksponēšanu un popularizēšanu, radot arvien lielāku interesi par Jaunklidzi kā vienu no tūrisma objektiem Strenču novadā.

Projekta īstenošanā līdzdarbojas vietējā sabiedrība, kā arī bijušie jaunklidzieši, sniedzot informāciju par zināmajiem kultūrvēstures faktiem, lai kopīgā sadarbībā pēc iespējas vairāk apzinātu un fotoliecībās saglabātu laikmeta liecības.

Digitālās novadpētniecības materiālu prezentācijas veiksmīgi papildina bibliotēkā – saieta namā notiekošos pasākumus.