Multifunkcionālās sporta sienas

Projekta īstenotājs: 
Elīna Ločmele
Finansējums: 
Budžets - 7079 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 4955,30 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir izveidot uzņēmumu un uzsākt jauna produkta ražošanu.

Projekta ietvaors tiks iegādāts ražošanai nepieciešamais aprīkojums un instrumenti.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.