Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 10397,25 EUR, t.sk. publiskais finansējums 7303,86 EUR
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekta mērķis: Veikt Jērcēnmuižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošanu, vēsturiska laikmeta tērpu šūšanu un multimediju tehnikas iegādi, pilnveidojot kultūras infrastruktūru un paplašinot kultūras objekta materiālo un tehnisko bāzi, lai nodrošinātu kultūrvēsturiska mantojuma vērtību saglabāšanu, pēctecību, eksponēšanu un popularizēšanu, radot arvien pievilcīgāku dzīves vidi Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem.

Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana; vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana; multimediju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

Kā sasniegts projekta mērķi:

- Projekta rezultātā izgaismotas muižas kompleksa ēku fasādes, kas tagad, gada tumšākajā laikā rada īpašu pievilcību. Bieži vien pasākumi Jērcēnmuižā norisinās brīvā dabā, piemēram, teātra izrādes, koncerti, izstādes u.c. Muižas ēku izgaismojums ir ne tikai estētiski pievilcīgs, bet arī praktiski lietderīgs.

- Uzšūti tērpi baronam, beronesei, jaunbaronam, divām preilenēm un kalponei. Tērpjos ietērpjas Jērcēnmuižas „saimnieki” muižā notiekošo ikgadējo tradīciju pasākumos „Leģendu naktī”, sagaidot tūrisma ralliju dalībniekus, uzņemot svešzemju tūristus un viesus no citiem Latvijas novadiem.

- Ar iegādāto multimediju un filmēšanas tehniku Jērcēnmuižas kinotēku jau papildinājušas vairākas īsfilmas Pavasara saulgrieži Jērcēnmuižā  un Vasaras saulgrieži Jērcēnmuižā; Leģendu nakts Jērcēnmuižā, u.c.