LTRK Vidzemes nodaļas rīkotais seminārs „Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai”