LEADER 6. kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" projektu vērtēšanas komisija ir pabeigusi LEADER 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. Š.g. 14. janvārī notika biedrības padomes sēde, kas apstiprināja vērtēšanas rezultātus un projektu iesniegumu sarindojumu. Projektu vērtēšanas rezultāti un dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai.

Projektu vērtēšanas laikā atbrīvojās publiskais finansējums un kļuva iespējams tālākai vērtēšanai LAD iesniegt visus projektus, kas bija ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. 

Aktualizēti LEADER 6. kārtas rezultāti