Latviešu tautas tērpu iegāde Strenču novada deju kolektīvam

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Šūpolēs”
Finansējums: 
ELFLA – 7115 EUR
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana

Projekta gaitā jaunus tautas tērpus ieguva divi novada deju kolektīvi - vidējās paaudzes deju kopa “Tīne” un Strenču kultūras centra jauniešu deju kolektīvs. Jaunie tērpi papildināja jau morāli un fiziski novecojušo tautas tērpu krātuvi , bet galvenais projekta ieguvums - esam radījuši savus, tieši Strenču novadu raksturojošu tautas tērpa brunču rakstus, kurus, ieaustus jaunajos tērpos, ar lepnumu valkājam.