Kultūrvēsturiskais mantojums 21.gadsimtā - etnogrāfisko tautas tērpu komplektu papildināšana VPDK "Mūri"

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Kauguru pagasta attīstības biedrība"
Finansējums: 
Budžets - 11660,19 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 10494,17 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir radīt interesi par kultūrvēsturisko mantojuma vērtību saglabāšanu, iespēju iesaistīties deju kolektīva aktivitātēs, izzināt plašāk par pareizu
etnogrāfisko tautas tērpu komplektējumiem, sniegt iespēju arī netiešām mērķgrupām un sabiedrībai kopumā iepazīt Latvijas
kultūrvēsturisko novadu tērpu valkāšanas tradīcijas, tā apzinot un stiprinot kultūras, vēstures un intelektuālās vērtības.

Projekta ietvaros tiks papildināti Beverīnas novada Kauguru pagasta deju kolektīva "Mūri" etnogrāfisko tautas tērpu komplekti.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.