Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā

Projekta īstenotājs: 
Valkas novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 28 457,44EUR, t.sk. publiskais finansējums 25 611,69 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Radīt iespēju Valkas novada Ērģemes pagasta iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot un dažādojot sporta aktivitāšu pieejamību un labiekārtojot pludmali.

Hokeja laukuma izbūve, drenāžas ierīkošana laukuma pamatnē, susinātājgrāvju rakšana, terases ierīkošana pie hokeja laukuma, apgaismojuma ierīkošana pie hokeja laukuma, terases būve pie ūdenskrātuves, pludmales kabīnes izgatavošana un uzstādīšana, smilts pludmales izbūve, biotualetes iegāde, atpūtas soliņu izgatavošana un uzstādīšana Ērģemes pagastā.