Gaujiena - mana paradīze (Jāzeps Vītols)

Projekta īstenotājs: 
Gaujienas Jāzepa Vītola fonds
Finansējums: 
Kopējais finansējums 13204 LVL, t.sk.publiskais finansējums 11884 LVL
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Gaujienā notiek daudz kultūras pasākumu visa gada garumā, tajā skaitā - brīvdabā. Apskaņošanas aparatūra nodrošina dažādu koncertu, teātra izrāžu, prezentāciju un citu pasākumu kvalitatīvu apskaņošanu, līdz ar to veidojot tos par profesionāli augstvērtīgiem kultūras produktiem.

Apskaņošanas aparatūra regulāri tiek izmantota dažādos pasākumos gan skolās, gan Tautas namā, gan brīvdabas estrādēs. Līdz ar to pierādās šī projekta nepieciešamība un vajadzība.