Galda spēļu centra izveide un spēļu inventāra iegāde Ērģemes pagastā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Turnava”
Finansējums: 
ELFLA – 1550 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izremontēta un labiekārtota telpa un iegādāts galda spēļu inventārs iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai un galda spēļu turnīru organizēšanai- divi tenisa galdi, četri novusa galdi, divi dambretes un divi šaha komplekti. 2013./14. gadā galda spēļu turnīri notika vienu reizi mēnesī sākot no septembra līdz maijam. Katrā turnīra reizē bija apmēram 50 apmeklētāju, kopā pa visām turnīra reizēm apmēram 450 apmeklētāji. Divas reizes nedēļā spēļu istabu var apmeklēt jebkurš interesents.