Ēdināšanas bloka būvniecība tūrisma uzņēmuma attīstībai

Projekta īstenotājs: 
SIA "ROKSALANA"
Finansējums: 
Budžets - 50000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 35000 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir viesu mājas ēdināšanas bloka izbūve ēdināšanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēts ēdināšanas bloks.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.