Brīvs un darbīgs

Projekta īstenotājs: 
Biedrība Pagasta attīstības grupa “Vireši”
Finansējums: 
ELFLA - 13669 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Veicot pagasta iedzīvotāju aptauju 2011.gadā, tika noskaidrotas viņu idejas un vēlmes par to, kas Virešu pagastā būtu jāuzlabo, jāpilnveido un jārealizē. Visvairāk minētā problēma – nepietiekamas brīvā laika pavadīšanas iespējas un vēlme apgūt jaunas prasmes. Cilvēki izteica vēlmi nodarboties ar kokapstrādi, bet trūka atbilstošu telpu un instrumentu, nebija atbilstošas telpas kopā sanākšanām, semināru rīkošanai. Nepietiekama atpūtas un kultūras infrastruktūra, nepieciešamība pēc bērnu rotaļu laukuma u.c..

Projektā ietvaros izremontēta un iekārtota kokdarbnīcas telpa, ierīkots bērnu rotaļu laukumu Vidagas centrā pie skolas, atpūtas vieta ar ugunskuru, lapeni un soliņiem, ko tagad izmanto arī dažādu nelielu pasākumu organizēšanai. Tika labiekārtota biedrības semināru telpa „Brīvā laika skola”, iegādāts projektors, ekrāns un dators.