Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža saieta nama

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 7727.63 EUR, t.sk. publiskais finansējums 5747.83 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Izveidot brīvdabas pasākumu vietu pie saieta nama, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta aktivitātes: Brīvdabas pasākumu vietas / estrādes grīdas un skatītāju solu/ izbūve

Kā sasniegts projekta mērķis:

2010. gadā līdz ar ieceri par jauna saieta nama būvniecību tapa arī saieta nama apkārtnes labiekārtojuma vīzija. Pateicoties ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansiālajam atbalstam LEADER stratēģijas ietvaros neliela daļa no ieceres ir realizēta. Pie Jaunklidža saieta nama izbūvēta estrādes grīda un skatītāju solu. Izstrādāt ieceres vizualizāciju tika aicināts Jaunklidža saieta nama projekta autors arhitekts Armands Bisenieks. Būvniecības darbus veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”. Labiekārtojuma 2. kārtā paredzēts izbūvēt vasaras estrādi