Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža saielta nama - 2.kārta

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 17 723.62 EUR. t.sk. publiskais finansējums 12450.00 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Pabeigt brīvdabas pasākumu vietu pie Jaunklidža saieta nama, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem

Projekta aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde estrādes būvei; estrādes izbūve; apmeklētāju krēslu iegāde.

Kā sasniegts projekta mērķis: projekts patreiz tiek ieviests.