Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā

Projekta īstenotājs: 
Valkas novada dome
Finansējums: 
Kopējais finansējums 11 414,70 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8490,28 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Mūsdienu prasībām atbilstošas skaņas aparatūras, gaismu aparatūras komplekta un datu projektora iegāde un uzstādīšana Mierkalna tautas namā. Vietējiem iedzīvotājiem nodrošināta brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīga, kvalitatīva un daudzveidīga norise, attīstīšana, pilnveidošana un baudīšana. Veicināta Mierkalna tautas nama kā Zvārtavas pagasta kultūras centra attīstība.