Brīvā laika istaba Zvārtavas pagastā

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums: 
Kopējais finansējums 10199.51 LVL, t.sk. publiskais finansējums 9179.56 LVL
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Ir radīta izremontēta un labiekārtota telpa ,kurā iedzīvotāji var radoši izpausties, apgūt jaunas iemaņas, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Ir augusi iedzīvotāju aktivitāte . Sievietes nāk uz radošo darbnīcu nodarbībām ( auduma puķu izgatavošana, apsveikuma kartiņu gatavošana , filcēšana, adīšana, sutaža brošu gatavošana u.c. ) Katru gadu uz 8.martu tiek rīkotas radošās darbīcās gatavoto darbu izstādes. 2013.gadā izstādē ar saviem darbiem piedalījās 36 autori. Bērniem norisinās tematiskie pasākumi. Vienu reizi mēnesī tiek rīkots zolītes turnīrs ,kuru vidēji apmeklē 14 dalībniekiem. Šajā telpā notiek bezdarbniekiem organizētas nodarbības. Ir notikusi Valkas novada literātu apvienības tikšanās un dzejas dienu pasākumi.